ما مدیران فردا
وبلاگ دانشجویان مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
چت باکس


6-    حقی است که فردهنگام احراز پست مدیریت بدست می آورد؟

الف)اختیارات سازمانی                            ب)وحدت فرماندهی                  ج)حیطه نظارت               د)زنجیره فرماندهی

7-   به تعداد افرادی که بطور مستقیم زیرنظریک فرد مشغول به کار می باشند و بوسیله آن تعداد سطوح و مدیران سازمان مشخص می شود؟

الف) وحدت فرماندهی                                  ب) حیطه نظارت               ج) دوایرسازمانی                 د)هیچکدام

8-  ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی سازمان از نظریات کدام یک از این افراد می باشد؟

الف)ریچارد.اچ هال               ب)ریچارد.ال دفت                 ج)استیفن رابینز                 د)هیگ و ایکن

9-   کدام مورد جزء ویژگی ابعاد محتوایی می باشد؟

الف )محیط                            ب)حرفه ای بودن                                ج)رسمی بودن                      د)همه موارد

10-   گاهی تخصصی بودن را ...........هم می نامند؟

الف)حرفه ای بودن                              ب)پیچیدگی                         ج)تقسیم کار                        د)تکنولوژی

11-  این نوع پیچیدگی به محلها و مناطق جغرافیایی اطلاق می شود؟

الف)عمودی                       ب)فضایی                                  ج)افقی                                   د)الف و ج

12-برای تعیین میزان حرفه ای بودن سازمان چه میانگینی را حساب می کنند؟

الف)سالهای آموزش                     ب)تحصیلات کارکنان                       ج)تخصصی بودن              د)الف و ب

13-بطورکلی..............مسئول مستقیم رسیدن سازمان به اهداف و نتایج موردنظر می باشد؟

الف)هسته عملیاتی                                           ب)راس راهبردی                      ج)مدیرت میانی                                 د)هیچکدام

14-حساس ترین بخش سیستم کدام است؟

الف)راس راهبردي                ب)مدیرت استراتژیک                     ج)مدیریت میانی                         د)ستاد پشتیبانی

15-تحلیل گران مطالعه کارچه عاملی ازکارهارا استاندارد می کنند؟

الف)بازده کار                              ب)فرایند کار                        ج)مهارتهای افراد                  د)همه موارد

16-کدام یک از ساختارهای زیر ساختارهای ارگانیک هستند؟

الف)ساده وفدرالی             ب)ادهوکراسی و ماشیني                  ج)حرفه ای و فدرالی          د)ساده و ادهوکراسی

17-این ساختار برای سازمانهاي بزرگ نظیر وزارتخانه ها و موسساتی از این قبیل طراحی شده است؟

الف)ساختار وظیفه ای                                 ب)ساختارماشینی                     ج)الف و ب                      د)ساختارحرفه ای

18-این ساختار ترکیبی از ساختار حرفه ای و ماشینی است که از آن در سازمانهای استفاده می شود که با محیط خارجی کاملاً ناسازگارند؟

الف)ساختارفدرالی         ب)ساختار وظیفه ای                       ج)ساختارساده            د)ساختارادهوکراسی

19-این نوع ساختار زمانی مورد استفاده قرارمی گیرد که استراتژِی تنوع ، تغییرو ریسک بالا پیش رو باشد؟

الف)ساختارماشینی                              ب)ساختار وظیفه ای                ج)ساختارادهوکراسی            د)ساختارفدرالی

20-اين ساختار بر اساس هنجارها و ارزشهاي يك جامعه حركت مي كند و سلسله مراتب ندارد؟

الف)ساختار بخشي                                ب)ساختار ايدئولوژيك                 ج)ساختار حرفه اي               د)هيچكدام

21-منظور از ساختار سازماني كارا چيست؟

الف)ساختاري كه فعاليتهاي گروه را به اهدافي كه دارند برساند.

ب)ساختاري كه با صرف كمترين وقت و رضايت كاركنان به نتيجه برسد.

ج) ساختاري كه با حداقل هزينه به هدف برسد.

د)ب و ج

22-مهمترين متغيرهايي كه در ارزيابي سازمان موثرند عوامل مستقيم وغير مستقيم هستند،عوامل غير مستقيم در

كدام گزينه ذكر شده است؟

الف)كمبود نيروي انساني ، غيبت بيش از حد معمول ، ازدست دادن فرصتها

ب)هزينه ها ، شكايات يا حوادث ، از دست دادن فرصتها

ج)واكنش در برابر دگر گوني ، هزينه ها ، گرايش نيروي انساني يا پايداري

د)الف و ب

23-عوامل موثر در ساختار سازماني  چيست؟

الف)اندازه يا بزرگي سازمان ، تكنولوژي ، محيط                                          ب)قدرت ، كنترل

ج)مشتري ، دولت ، صنعت                                                                                 د)الف و ب

24-"كيم برلي" در مقاله خود بزرگي سازمان را به چه عواملي نسبت مي دهد؟

الف)ظرفيت فيزيكي ، تعداد كاركنان                               ب)مقدار داده ها و ستاده ها

ج)ثروت و خالص داراييها                                                 د)همه موارد

25-پژوهشگري بنام مورگان رابطه اي را كه قدرت در  سازمان بوجود مي آورد را به شش طبقه تقسيم كرده

است  ، متداولترين شيوه اعمال قدرت در سازمانها در كدام طبقه است؟

الف)دموكراسي  مستقيم                  ب)توافق متقابل                  ج)ديوانسالار                    د)تخصص سالار

26- اگر محيط ثابت باشد بهترين نوع كنترل ، كنترل............... است و اگر محيط در حال تغيير و پويايي

باشد بايد از كنترل...............استفاده كرد.

الف ارزشي ، بوركراتيك            ب)بوروكراتيك ، تجاري           ج)ارزشي ، بازاري          د)بوروكراتيك ، ارزشي

27-در اين محيط ساختارهاي متمركز و ديوانسالارانه شكل مي گيرد و براي هماهنگي كارها از استاندارد كردن

فرايند كار استفاده مي شود.

الف)پيچيده و ايستا                         ب)پويا و ساده                           ج)ساده و ايستا                    د)پويا و پيچيده

28-در اين ساختار بخشها و اجزاء تفكيك شده ، افراد شاغل در آن در يك موضوع خاص تخصص  پيدا كرده و ريزنگر

هستند و سلسله مراتب فرماندهي ديوانسالاري كلاسيك را طي مي كند.

الف)ساختار مكانيكي                 ب)ساختار ادهوكراسي                     ج)ساختار ارگانيك                      د)ساختار ايدئولوژيك

29-در اين ساختار افراد بصورت گروه كار مي كنند ، تكنولوژي آن پيچيده و متغير است و هدفها متنوع و هميشه در

حال تغيير است.

الف)ساختار ايدئو لوژيك               ب)ساختار ارگانيك              ج)ساختار مكانيكي                      د)ساختار ادهوكراسي

30-هنگامي  كه محيط پويا  و پيچيده باشد از چه مكانيزم  هماهنگي استفاده مي شود و تصميم گيري در آن به چه

 صورت است؟

الف)سرپرستي مستقيم ، متمركز                               ب)سازگاري رويارويي ، نا متمركز

ب)استاندارد كردن مهارتها ، متمركز                        د)سرپرستي مستقيم ، نا متمركز

31-بازارهاي يك سازمان ميان يكپارچگي و پراكندگي در نوسان است ، عوامل پراكندگي بازار كدامند؟

الف)پراكندگي فر آورده ها                                               ب)   پراكندگي مشتريان

ج)گستردگي حوزه هاي جغرافيايي                                   د)همه موارد

32-"هر قدر محيط سازمان از نا سازگاري بيشتري برخوردار باشد سازمان مجبور است فعاليتهاي خود را به

 مجموعه هاي عملياتي يا كارهاي گروهي بيشتري بسپارد" اين فرضيه كدام ساختار سازماني را تداعي مي كند؟

الف)ساختار حرفه اي                      ب)ساختار ارگانيك                 ج)ساختار ادهوكراسي                     د)هيچكدام     

33-استيفن رابينز ساختار را به عنوان يكي از اجزاء سازمان مي داند كه از سه عنصر  تشكيل شده ،اين سه عنصر

عبارتند از:

الف)پيچيدگي ، رسميت ، تمركز                                         ب)رسميت ، تمركز ، تكنولوژي                     

 ج)محيط ، فرهنگ ، تمركز                                                 د)تخصصي بودن ،اندازه سازمان ، پيچيدگي

 

 

 

1

د

2

د

3

ب

4

د

5

ج

6

الف

7

ب

8

ب

9

الف

10

ج

11

ب

12

د

13

ب

14

ج

15

ب

16

د

17

ج

18

الف

19

ج

20

ب

21

د

22

ب

23

د

24

د

25

ج

26

د

27

ج

28

الف

29

ب

30

ب

31

د

32

ج

33

الف

 

 

[ ۸۸/۰۳/۰۴ ] [ 19:54 ] [ من ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ با هدف ارائه مقالات تخصصي مديريت و همچنين معرفي سايتهاي مفيد مديريتي ايجاد شده و در آن سعي شده در حد توان مطالب مفيد مديريتي در اختيار دوستان عزيز قرار گيرد.
از شما عزيزان مي خواهم تا با نظرات خود رونق بخش اين محيط باشيد.
براي تماس با مدير وبلاگ مي توانيد با اين شماره تماس بگيريد.
09393036008
امکانات وب